Заступник директора з навчально-виховної роботи

Уповноважена особа,що здійснює невідкладні заходи реагування у разі виявлення фактів насильства та/або отримання заяв/повідомлень від постраждалої особи/інших осіб

Пархоменко Людмила Анатоліївна

тел: 05444 22731

ОГОЛОШЕННЯ про проведення конкурсу на посаду керівника Глухівської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області

 

 1. Найменування і місцезнаходження закладу освіти:
 • Глухівська загальноосвітня школа I-III ступенів №1 Глухівської міської ради Сумської області.
  • вулиця Вознесенська, буд.13, місто Глухів, Сумська область, 41400.
 1. Найменування посади та умови оплати праці:

директор посадовий оклад відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, установ освіти та наукових установ» від 26 вересня 2005 року №557, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 жовтня 2005 року за №1130/11410, зі змінами та доповненнями, надбавки та доплати відповідно до постанови КМУ №373 від 20.03.2011, постанови КМУ №78 від 31.01.2001, можливі надбавки відповідно до постанови КМУ «Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та окремих галузей бюджетної сфери» від 30 серпня 2002 року №1298, зі змінами та доповненнями.

 1. Кваліфікаційні вимоги до керівника закладу, відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»:
  посаду керівника закладу загальної середньої освіти може обіймати особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків.
 2. Перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсному відборі, місце та термін їх подання:

претенденти на посаду керівника закладу загальної середньої освіти подають до конкурсної комісії такі документи:        

 • заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»;
 • автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу);
 • копію паспорта громадянина України;
 • документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою;
 • копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) не нижче ступеня магістра (спеціаліста);
 • копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх подання;
 • довідку про відсутність судимості;
 • довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду;
 • мотиваційний лист, складений у довільній формі.

За бажанням претенденти можуть подавати інші документи, які підтверджуватимуть їх професійні та/або моральні якості. Відповідальність за недостовірність документів несе претендент на посаду керівника закладу освіти.

подання документів здійснюється за адресою:

 • Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, буд. 6, каб. 9
 • Уповноважена особа, яка приймає документи за описом та надає інформацію про конкурс – Кащенко Тетяна Олександрівна, тел. (05444)-2-40-69 електронна адреса: kashenkotana@ukr.net
 1. Дата, місце проведення конкурсного відбору:
  Конкурсний відбір включає такі етапи:
  • з 15 січня по 15 лютого 2021 року включно - подання претендентами документів щодня по буднях з 9.00 год. до 16.00 год. (кабінет 9).
  • до 22 лютого 2021 року - вивчення конкурсною комісією поданих документів.
  • до 24 лютого 2021 року - ознайомлення кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та представниками батьківського самоврядування.
   3 березня 2021 року - конкурсний відбір: 
  - перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти, зокрема Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», шляхом письмових відповідей на тестові завдання;     
  - перевірка професійних компетентностей, що відбувається шляхом письмового виконання ситуаційного завдання;        
  - публічна та відкрита презентація державною мовою перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування.

Конкурсний відбір відбудеться у приміщенні Глухівської міської ради (кабінет №11) 3 березня 2021 року о 9.00 годині.      ( Сумська обл., м. Глухів, вул. Шевченка, буд.6 ).

 • 5 березня 2021 року - оприлюднення рішення про переможця конкурсу.